Agresja wśród młodzieży

W ostatnich latach obserwować możemy eskalację agresji wśród młodzieży. Jest ona skierowana zarówno przeciw rówieśnikom, jak i osobom dorosłym z otoczenia nastolatka.

Agresja wśród młodzieży

Przyczyną agresji, zarówno słownej, jak i fizycznej, jest często mylne przeświadczenie, że w społeczeństwie istnieje przyzwolenie na agresywne zachowania. Przeświadczenie to często wyniesione jest z filmów, gier komputerowych czy obserwacji idoli zachowujących się w niewłaściwy sposób. Podłożem jest najczęściej niskie poczucie własnej wartości, kamuflowane przez demonstrowaną butę i pogardę dla norm społecznych. Przyczyną jest też często chęć przynależności do silnej grupy rówieśników.

Jak sobie z nią poradzić?

Coraz częściej rodzice i nauczyciele nie są w stanie poradzić sobie z agresją ze strony młodych ludzi. Czasami wręcz boją się własnych dzieci i wychowanków. Brak również współpracy w zakresie stosowania kar między szkołą i domem rodzinnym. Dość częste są przypadki, gdy rodzice stają w obronie ukaranych przez szkołę dzieci, mimo że powinni mieć świadomość, że w ten sposób utrwalają w nich działania niepożądane.

bootsy.pl